Lindra oro

Du som är nära anhörig till ett barn med selektiv mutism kan stötta på många sätt. Några exempel:

BEKRÄFTA

Bekräfta barnets känslor genom att tala om att det är okej att vara rädd, ledsen, arg eller obekväm. Agera hoppfullt:

”Jag förstår att det känns svårt just nu, men det kommer inte alltid att vara så här. Det kommer att bli lättare och du kommer att kunna prata mer.”

Det äldre barnet kan tränas i att själv acceptera och hantera sina rädslor, med målet att lättare förstå och möta sin ångest.

Tips: Behandling enligt Cool Kids-modellen erbjuds på några av landets BUP-mottagningar. Det finns också andra ångestbehandlingar att tillgå, ibland digitalt via distans. Men detta skiljer sig mellan regioner så fråga vad som gäller där ni bor.

PRATA ÖPPET

Ju äldre barnet blir desto mer medvetet blir det om sitt sociala utanförskap. Då kan det kännas skönt att veta att det finns många i Sverige och världen med samma utmaningar, att det heter selektiv mutism, och att det finns hjälp att få. Prata om utmaningarna, men fokusera alltid på vad barnet faktiskt klarar.

Tips: Tala om tystnads bok ”Tystheten” av Emma Rendel är ett självbiografiskt seriemagasin som beskriver utmaningarna och lämnar läsaren hoppfull. Låt det äldre barnet läsa om SM i sin egen takt, i serieform anpassad för unga vuxna. Boken är översatt till engelska och finns att låna på Sveriges alla bibliotek.

VAR INTE ÖVERBESKYDDANDE

Vanligt vid ångest hos barn är att vuxna gör saker för att låta barnet slippa rädslan, vilket leder till att barnet tidigt lär sig att situationen är farlig. Att bygga barnets självförtroende handlar om att lära barnet att våga vara kvar i obekväma situationer.

Att lära sig att ta hand om sig själv utan att en förälder genast kommer och hjälper till är därför nödvändigt.

Konsten är att ge lagom mycket stöd, och samtidigt ge utrymme för barnet att själv hantera problemen.

Tips: Testa 7-sekundersregeln vid frågor från andra riktade till barnet. Om du varje gång väntar i 7 sek innan du ”räddar” barnet ger du hen chansen att själv övervinna hindret och öka självförtroendet.

Fler tips finns i vår handbok ”Selektiv mutism – En handbok för familjer och anhöriga” som säljs hos ABF/Adlibris/Bokus mfl.