har-du-ett-barn-som-tystnar

Här kan du ladda ner flyern "Har du ett barn som tystnar?" på 11 olika språk. Vi tackar Flyktingverksamheten i Bollnäs kommun för värdefull hjälp med översättning. 

Har du ett barn som tystnar? – Svenska

Har du ett barn som tystnar? – Engelska

Har du ett barn som tystnar? – Finska

Har du ett barn som tystnar? – Arabiska

Har du ett barn som tystnar? – Tyska

Har du ett barn som tystnar? – BKS

Har du ett barn som tystnar? – Polska

Har du ett barn som tystnar? – Nordkurdiska

Har du ett barn som tystnar? – Tigrinja

Har du ett barn som tystnar? – Spanska

Har du ett barn som tystnar? – Persiska

Har du ett barn som tystnar? – Somaliska