Hur behandlas SM?

Det ser olika ut beroende på vilken kunskap som finns där barnet bor och hur gammalt barnet är. En framgångsrik metod är kognitiv beteendeterapi, KBT, med metoder som ”Shaping” och ”Sliding in”, som innebär att barnet stegvis får träna på att prata med kamrater, skolpersonal eller andra viktiga personer i barnets liv.

För barn i skolålder är det viktigt med ett samarbete mellan föräldrar, lärare, specialist i elevhälsoteamet samt psykolog och/eller logoped. Behandlingen får oftast godare effekt ju yngre barnet är. Därför är tidiga insatser viktiga. Föräldrar bör erbjudas samtalsstöd.

Finns det någon medicin?

När det gäller de lite äldre barnen kan ångestdämpande medicinering i gruppen SSRI ha god effekt. Detta är något flera familjer vi varit i kontakt med vittnat om.
Medicinen är inget magiskt ”pratpiller” men kan stärka barnets självkänsla och förmåga att ta plats. Då kommer talet ibland på köpet. Men ha inte för höga förväntningar, och kom ihåg att medicinering alltid bör ges i kombination med fortsatt behandling - som till exempel KBT eller annan psykoterapeutisk behandling.

Kan SM försvinna utan behandling?

Diagnosen kan ibland försvinna av sig själv, men behandling rekommenderas starkt då konsekvenserna annars kan bli stora när det gäller skolprestationer, självkänsla och sociala relationer. Svårigheterna kan ändra karaktär och finnas kvar under vuxenlivet.Utan behandling blir talet ofta väldigt begränsat. Barnet kan så småningom kanske lära sig att svara på frågor, men inte att ge sig in i en diskussion eller att försvara sina åsikter. Även om SM kan försvinna utan behandling så är det inte ovanligt att problematiken istället kan övergå eller kvarstå i social ångest knutet till vissa situationer.